Boerderij

Geplaatst op

Hoeve Axel is een gemengd bedrijf. Dit betekent dat op de boerderij veehouderij, akkerbouw en toerisme aanwezig is. De veehouderij bestaat uit ongeveer 140 luxe stieren, die worden gehouden voor het vlees. Narcissenbollen, pootaardappelen, suikerbieten, maïs en tarwe zijn de belangrijkste akkerbouwgewassen, die verdeeld over zo’n 140 ha, worden geteeld. Verder beschikken wij over een mooie camping en een **** sterren vakantiebungalow.

Geschiedenis
In 1913 is Hoeve Axel gebouwd. De bouwer, Frans van Hoeve, woonde in de Zeeuwse gemeente Axel. Hij exploiteerde de boerderij Axel met 29 ha land en in 1915 verhuurde hij de boerderij. In 1923 werd de boerderij verkocht aan R.P.J. Keijser, tevens dijkgraaf van Eierland tot 1937. In 1934 werd Jan Jacobsz. van Heerwaarden pachter van Hoeve Axel. In 1937 werd bij Axel een woonhuis gebouwd.

In 1935 gebruikte Jan Jacobsz. van Heerwaarden 18.5 ha bouwland en hield op 9.5 ha drie koeien en 40 schapen.
Het eigendom van Axel ging in 1943 over op A.J.R. Keijser.
Tijdens de Russenoorlog werd Axel vanaf de Noordbatterij op zaterdag 7 april 1945 als één van de eerste boerderijen in brand geschoten. Het woonhuis werd behouden, maar schuren gingen verloren.

In 1947 heeft herbouw van de schuur plaatsgevonden. Deze schuur is nog steeds in gebruik.

De boerderij is vele jaren gepacht van diverse eigenaren. In 1983 kwam het geheel in eigendom van de familie van Heerwaarden.
Een koeling werd gebouwd, de stierenstal vergroot en in 2013 is er een nieuwe verwerkings-/opslag schuur bijgekomen.